BİST Yetenek Programı; Borsa İstanbul’un finans ve teknoloji sektörüne ilgi duyan üniversite öğrencilerine yönelik hazırlamış olduğu bir istihdam ve yetenek kazanım projesidir. Potansiyel yetkinlikleri itibarıyla Borsamızın geleceğine katma değer sağlayacak yetenekleri, mezuniyetleri sonrası Borsamıza kazandırmayı hedefler.

BİST Yetenek programına İstanbul’da bulunan üniversitelerin 3. veya 4. Sınıf öğrencisi olan, başarı odaklı, iletişim kabiliyeti yüksek, ekip çalışmasına yatkın üniversite öğrencileri alınacaktır.

BİST Yetenek ilanına başvuran ve tüm işe alım süreci olumlu olan adaylar Borsa İstanbul’un Bilgi Teknolojileri departmanlarında görev alacaklardır. Öğrenciler, BİST Yetenek programı boyunca ders programlarına göre haftada en az 2 gün devamlılık  sağlayarak Borsamızda part-time olarak uzun dönem çalışacaklardır.

Aranan Nitelikler

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
  • Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak, (sağlık raporu giriş sınavının tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir)
  • Borsa İstanbul tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından çalışmaya uygun bulunmak,
  • 01.01.1996 ve sonrası tarihlerde doğmuş olmak,
  • 100 üzerinden en az 65, 4 üzerinden en az 2.5, 5 üzerinden en az 3.12 genel ağırlıklı not ortalamasına (GANO/ANOG) sahip olmak ve bunu transkript ile belgelemek

İlan’a son başvuru tarihi: 31 Temmuz 2021

Başvuru ve diğer detaylar için tıklayın!