Astroloji bir çok insanın yakından takip ettiği bilimsel gerçekliğe sahip olmayan sözde bilimdir. Astroloji kelimesi Yunanca yıldız anlamına gelen ‘astro’ ve bilgi anlamına gelen ‘logos’ kelimelerinden türemiştir. Gök olaylarına bakarak kehanetlerde bulunmak, özellikle de felaketleri kestirmek, tarihte pek çok toplumda gözlenmiştir. Bunun ilk yazılı örneği Mezopotamya’daki Asur ve Babil uygarlıklarındadır.

İşte burçlara göre hazırlanan meslek listesi…