İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İSOV) 21 Mart 1994 tarihinde, eğitim ve sosyal alanlardaki sorunların çözümüne destek olmak için, İstanbul Sanayi Odası üyeleri tarafından kurulmuştur. İstanbul Sanayicisinin bilgi, tecrübe ve iş yeteneklerinden yararlanarak, Ülkemizin kültürel, bilimsel, sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar yapılmaktadır. Sanayi üretimini kapsayan konularda özellikle mesleki eğitim ve sanayi işbirliğini öngören çalışmalara büyük önem verilmektedir.

Burs için adaylar, 01 – 30 Eylül tarihleri arasında İSOV web sayfası üzerinden online başvuru yapabilirler. Başvurular İSOV Burs Komisyonunca değerlendirilerek uygun görülen adaylardan başvuru sırasında verdikleri bilgileri doğrulayan evrakları ulaştırmaları istenir. Evraklarını noksansız ulaştıran ve verdiği bilgilerin doğruluğu saptanan öğrenciler mülakata çağırılır. Mülakat sonucunda burs almaya hak kazanan öğrencilerden hesap bilgileri talep edilerek bursları yatırılmaya başlanır. Yurtdışı eğitim alan öğrencilere burs desteği bulunmamaktadır.

Başvuru İçin Gerekli Şartlar

1- T.C. vatandaşı olmak,
2- Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak, (kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve bursu ile engelli öğrencilere verilen burslar hariç),
3- Gelir düzeyi düşük olmak,
4- Ara sınıflar için yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 80 olmak,
5- Adli sicil kaydı bulunmamak,
6- İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak,
7- İlgili üniversitelerin mühendislik fakültelerinde öğrenim görüyor olmak.

İSOV aşağıdaki üniversitelerin ilgili bölümlerinde (ilgili bölümler başvuru formunda belirtilmektedir) öğrenim gören adayların başvurularını kabul etmektedir.

1- Boğaziçi Üniversitesi,
2- Galatasaray Üniversitesi,
3- Gebze Teknik Üniversitesi,
4- İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
4- İstanbul Teknik Üniversitesi,
5- İstanbul Üniversitesi
6- Kocaeli Üniversitesi,
7- Marmara Üniversitesi,
8- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
9- Özel üniversitelerin %100 burslu ve mühendislik bölümleri,
10- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi,
11- Türk – Alman Üniversitesi,
12- Yıldız Teknik Üniversitesi

Aşağıda yazılı olan hallerin gerçekleşmesi durumunda adayın İSOV Bursu kesilmektedir.

1- Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumunu bitirmesi,
2- Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması veya gerek okul içinde gerek okul dışında öğrencilik vasıflarına yakışmayan bir halinin tespit olunması ve hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkum olmaları,
3- Öğrencinin herhangi bir kuruluşta sürekli ve ücretli görev alması,
4- Öğrencinin 7.madde de yer alan durum bildirimi formunu gerçeğe aykırı olarak doldurulduğunun anlaşılması,
5- Öğrencinin başka bir kuruluştan burs alması,
6- Uyarılara rağmen öğrenci mazeretsiz 3 (üç) ay kendisine tahsis edilen bursu almaması,
7- Başarı gösteremeyen ve bu yetersiz başarı veya başarısızlığı için sağlık, ailevi veya Yönetim Kurulu’nca kabule şayan bir mazereti bulunmayan
8- Eğitime engel olacak bir sakatlığı veya hastalığının bulunması ve öğrencinin talebi halinde.

Burs başvurusu yapmak için tıklayın!